Her er høsttimeplanen for Bø gyldig 20.aug.-12.des 2019.

Kirsten klasse tirsdag kl. 20-21.20 blir allerede undervist 6. og 13. aug. som “yoga for alle”. (For elevene med semesterkort høst 2019 er denne timen inkludert i semesterkortet). 
De andre timer starter opp fra 20. aug. og kvinneyoga torsdag formiddag har oppstart 5. sept.

Vi gleder oss til mer yoga sammen med dere!
God sommer så lenge!
Stefanie og Kirsten