BKS Iyengar (1918-2014) viet hele livet sitt til yoga. Som barn var veldig syk. Da han var ungdom flyttet han til sin søster og hennes ektemann Sri T. Krishnamacharya, som var en av de mest sentrale yogier i 20 århundre. Krishnamacharya introduserte ham for yoga.

Kun 18 år gammel ble BKS Iyengar sent til Pune for å undervise. Yogalærer var ikke et anerkjent yrke denne gangen og det var vanskelig å få elever. Mange av dem var syke og ble sent til ham av en lege. Slik ble BKS Iyengar nødt til å prøve ut nye måter å bruke yoga-stillingene på for å hjelpe dem. Han ble inspirert til å utvikle forskjellige hjelpemidler. I dag er Iyengar yoga kjent for muligheten til å tilpasse stillingene slik at enhver kan øve dem uansett hva forutsetningen til den enkelte er.

I 50 tallene ble Yehudi Menuhin elev til BKS Iyengar. Han hadde forskjellige plager og fikk så mye ut av yogaundervisningen at han tok BKS Iyengar med på turné til Europa. BKS Iyengar ga yoga-demonstrasjoner i England, Frankrike og Sveits og ble i årene som fulgte invitert til å undervise i disse og flere andre land. Dronningen Elisabeth av Beliga ble Iyengars elev og satte stor pris på hans undervisning som bl. a. hjalp henne etter et slag.

I 1966 ble BKS Iyengars første bok “Light on Yoga” publisert der han forklarer flere hundre yogastillinger. Boken er oversatt til rund tjue språk og blir i dag kalt “yogaens bibel”. BKS Iyengar skrev senere flere bøker (f.eks. “Light on Pranayama” om pust).

BKS Iyengar døde 95 år gammel i august 2014. Han hadde øvde yoga hver dag i over 80år, hatt tusenvis av elever og gitt videre enormt mye kunnskap. I 2004 ble han av New York Times nevnt som et av verdens mest innflytelsesrike mennesker. Det er uten tvil stort sett takket ham at yoga har blitt så populær i den vestlige verden.

BKS Iyengar og hans kone hadde fem døtre og en sønn. Den eldste datteren Geeta var en fantastisk lærer og enestående mtp yoga og kvinnehelse. Hun døde i 2018. Nå er det bare Iyengars sønn og barnebarn Abhijata Iyengar som driver intituttet videre sammen med lærere som ble utdannet av BKS Iyengar.