BKS Iyengar (1918-2014) viet hele livet sitt til yoga. Han var veldig syk som barn og flyttet til sin søsters hjem som ungdom hvor han ble introdusert til yoga av hennes ektemann, Sri T. Krishnamacharya, en av de mest sentrale yogier i 20 århundre.

Kun 18 år gammel ble BKS Iyengar sent til Pune for å undervise yoga. Det var ikke et anerkjent yrke denne gangen og det var vanskelig å få elever. Mange av dem var syke og ble sent til ham av en lege. Slik ble BKS Iyengar nødt til å prøve ut nye måter å bruke yoga-stillingene på for å hjelpe dem. Han ble inspirert til å utvikle forskjellige hjelpemidler. I dag er Iyengar yoga kjent for muligheten til å tilpasse stillingene slik at enhver elev kan øve dem uansett forutsetning.

I 50 tallene ble Yehudi Menuhin elev til BKS Iyengar. Han hadde forskjellige plager og fikk så mye ut av yogaundervisningen at han tok BKS Iyengar med på turné til Europa. BKS Iyengar ga yoga-demonstrasjoner i England, Frankrike og Sveits og begynte å undervise i Europa og i andre deler av den vestlige verden. Til og med dronningen Elisabeth av Beliga ble hans elev og satte stor pris på hans undervisning som bl. a. hjalp etter et slag.

I 1966 ble Iyengars bok “Light on Yoga” publisert der han forklarer flere hundre yogastillinger. Boken er oversatt til rundt tyve språk, blir i dag kalt “yogaens bibel”og blir brukt som grunnlag av de fleste yogaretninger. Iyengar skrev flere andre bøker (f.eks. “Light on Pranayama” om puste-teknikker)

BKS Iyengar døde 95 år gammel i august 2014. Han øvde yoga hele livet og var svært aktiv med å hjelpe andre med sitt usedvanlige kunnskap om kropp og sinn. I 2004 ble han av New York Times nevnt som et av verdens mest innflytelsesrike mennesker. Det er uten tvil stort sett takket ham at yoga ble så populær i den vestlige verden.

BKS Iyengar og hans kone hadde fem døtre og en sønn. I dag driver eldste datter Geeta og sønnen Prashant intituttet i Pune hvor de sammen med lærere utdannet av deres far fortsetter å undervise Iyengar yogalærere fra hele verden som reiser dit forvidereutdanning.